Informované souhlasy

Zde si můžete stáhnout a vyplnit informované souhlasy používané ve zdravotnických službách.

 

Souhlas s nepovinným očkováním.pdf (118,9 kB)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.pdf (167,7 kB)

Určení osoby oprávněné dle zák_o_zdr_službách.pdf (155 kB)