Základní očkování

Očkovací kalendář
 

Věk Očkování  
2 měsíce (od 9.týdne) Hexavakcína 1.dávka

Pneumokoky – nepovinné, hrazené ze zdravotního pojištění 1.dávka

4 měsíce Hexavakcína 2.dávka Pneumokoky – nepovinné, hrazené ze zdravotního pojištění - 2. dávka
11.-13.měsíc   

Hexavakcína 3. dávka

/ nejpozději do 18.m  věku /

   
do  15. měsíce   Pneumokoky – nepovinné, hrazené ze zdravotního pojištění - 3. dávka
      
 13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice -  1. dávka  
 5. - 6. rok  Záškrt, tetanus, dávivý kašel – přeočkování  
5.-6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice -  2. dávka  
 10. až 11. rok  Záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna – přeočkování  
 13. rok  

Očkování  HPV   - nepovinné, ale  zcela nebo částečně hrazeno  ze zdrav. pojištění ,

proti lidským papilomavirům - dívky i chlapci

 / 2. dávka  za 6 měsíců od 1. dávky /