Doporučují pediatři plavání kojenců?

Česká pediatrická společnost doporučuje rodičům následující:


1. Děti mladší čtyř let nejsou z vývojového hlediska v naprosté většině případů
připraveny, aby se po absolvování plaveckého kurzu skutečně naučily plavat (nejen se udr-žet nad vodou).
2. Plavecké kurzy pro kojence a batolata nesmí být v žádném případě
propagovány jako cesta ke snížení rizika utonutí.
3. Rodiče nesmí podlehnout pocitu bezpečí, že jejich dítě po absolvování těchto kurzů může být v blízkosti vodních ploch bez dozoru, a že nehrozí riziko
utonutí.
4. Kdekoliv v blízkosti vody se kojenci i batolata mohou pohybovat je za přítomnosti do-spělé osoby a to tzv. na dosah ruky (podmínka tzv. dohledu na dotek= constant arms-length adult supervision).
5. Všechny plavecké programy musí zahrnovat informace o kognitivních a motorických limitech kojenců a batolat, o riziku spojeným s vodou, o
strategii, jak předcházet tonutí a v neposlední řadě i o roli dospělých při dohlížení a monitorování bezpečného pohybu dětí kolem vody.
6. Existujícími doporučeními a hygienickými požadavky by se mělo předcházet podchlazení, riziku otravy vodou, přenosným infekčním chorobám nebo nepříznivým vedlejším účinkům dezinfekčních prostředků (zejména sloučeniny chlóru).
7. Rodiče uvažující o přihlášení do plaveckých kurzů pro kojence by si měli být vědomi shora uvedených rizik, to platí především pro rodiny se zátěží
atopie a astmatu a samozřejmě i pro samotné děti, u kterých se takové příznaky již objevily před zahájením kurzů.
8. Rodiče kojenců a batolat se mohu zúčastňovat i jiných pohybových aktivit a nesmí mít dojem, že pokud nebyly jejich děti jako kojenci nebo batolata zařazeni do kurzů plavání, že rodina o něco přišla.
Závěr:
Jaký je tedy názor většiny dětských lékařů na kurzy „plavání“ kojenců a batolat? Většina pediatrů od těchto programů aktivně rodiče neodrazuje, ale považuje za nutné je podrobněji informovat nejen o výhodách takových aktivit, ale i o určitých rizicích, která jsou s tím spojená. Je třeba uvážit, zda se kurzů mají zúčastnit děti s významnou alergickou zátěží v rodině (rodiče, starší sourozenci), děti s opakovanými záněty středouší (otitidami) nebo záněty zevního zvukovodu (otitis externa) a děti se sklonem nebo již počínajícím ekzé-mem.
Vzhledem k finanční náročnosti kurzů mají rodiče plné právo být informováni o kvalifikaci instruktora k vedení kurzů (prodělal, -la např. nějaký formální výcvik a dovede reagovat při tonutí dítěte?). Rodiče by si měli před přihlášením dítěte do kurzu ověřit i dodržování shora uvedených hygienických požadavků na samotnou vodu v bazénu a jeho okolí.

 

Podrobné vyjádření  na webových stránkách:

https://files.pediatrics.webnode.cz/200000021-cf538d04d0/kurzy-plavani-pro-kojence-a-batolata.pdf