Ceník administrativních výkonů

  cena v Kč

Posudek pro řidičský průkaz

300
Posudek pro jesle, školky, školy 150
Posudek na tábory, školy v přírodě, sportovní aktivity 150
Posudek-  přihláška na  střední školu 150
Vydání zdravotního průkazu 150
Vyplnění žádosti na lázně, ozdravovnu, dětskou léčebnu 150
Vystavení nového očkovacího průkazu 150
Vystavení zprávy pro soudní řízení 300
Lékařská zpráva pro pojišťovnu o úraze  apod. 250
Kopie nebo výpis ze zdravotní dokumentace 250
Potvrzení pro adopci 200
Vyžádaná zpráva v anglickém jazyce 200 /15  min.
Vyšetření nepojištěného pacienta - akutní problém 390
Kompletní  preventivní vyšetření nepojištěného pacienta 790