Ceník administrativních výkonů

  cena v Kč
   

Posudek pro řidičský průkaz

400
Potvrzení pro jesle, školky, školy / nesmí mít char. posudku/ 200
Posudek na tábory, školy v přírodě, sportovní aktivity 250
Výpis  pro sportovního lékaře 300
Posudek-  přihláška na  střední školu 250
Vydání zdravotního průkazu 200
Vyplnění žádosti na lázně, ozdravovnu, dětskou léčebnu 200
Vystavení nového očkovacího průkazu 250
Vystavení zprávy pro soudní řízení 600
Lékařská zpráva pro pojišťovnu o úraze  apod. 250
Kopie nebo výpis ze zdravotní dokumentace 300
Potvrzení pro adopci 200
Vyžádaná zpráva v anglickém jazyce 200 /15  min.
Vyšetření nepojištěného pacienta - akutní problém 900
Kompletní  preventivní vyšetření nepojištěného pacienta 1500
Zpráva pro odklad školní docházky 150